Pengenalan

Kod Pengurusan Klinik / Clinic Management Code (CMC) adalah kod yang diperlukan untuk masuk ke bahagian Pentadbiran Aplikasi bagi membolehkan sesebuah klinik mentadbir profil/kandungan, memantau Dashboard/Laporan, memantau komunikasi dua hala dengan pengguna/pesakit/majikan/pembekal dan mentadbir sistem kakitangan klinik.

MyKlinik telah membuat Pra Pelancaran dengan mengedarkan Kit Pengenalan MyKlinik yang disertakan dengan CMC untuk klinik-klinik sekitar lembah Klang sepanjang bulan Okt 2021 dan diikuti dengan kawasan-kawasan lain diseluruh Malaysia.

Proses Pengedaran
Kit Pengenalan dan Kod CMC

1. Kit Pengenalan MyKlinik (KPM)

KPM yang mengandungi jemputan khas berserta kod CMC yang dihantar terus ke klinik anda. Proses penghantaran dibuat secara berperingkat bermula daripada Kawasan Lembah Klang dan seterusnya kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia.

2. Melalui Talian Khidmat Pelanggan MyKlinik

Melalui whatsapp 018-280 8776

Klinik perlu sertakan maklumat seperti berikut:
a) Nama Klinik
b) Nombor Pendaftaran Klinik
c) Dokumen untuk pengesahan
i) Dokumen Pendaftaran Klinik
ii) atau Dokumen Permit Majis Perbandaran/Bandaraya (Cth: MBSA, DBKL)

Pihak MyKlinik akan melakukan pengesahan maklumat yang dihantar seterusnya akan memberikan Kit Pengenalan berserta kod CMC.
3. Melalui "Introducer"

Situasi ini berlaku sekiranya Introducer mempunyai pengalaman menggunakan MyKlinik dengan klinik lain dan klinik anda masih belum tahu apa-apa berkaitan dengan MyKlinik.

Ciri-Ciri Keselamatan
Berkaitan Penggunaan CMC

1.

Sesebuah klinik boleh mendapatkan CMC dari beberapa saluranan iaitu sama ada daripada Kit Pengenalan MyKlinik atau daripada Pengguna/Pesakit/Pembekal yang bertindak sebagai "Introducer".

CMC ini berstatus "Default Code" dan perlu dinyahaktif dengan segera.

2.

Untuk menyahaktif CMC Default dengan segera, Pentadbir klinik boleh berbuat demikian pada bila-bila masa terutamanya semasa mengaktifkan Akaun MyKlinik untuk klinik anda.

Skin Aplikasi
Berkaitan Penggunaan CMC

Hubungi Kami

MyKlinik.net
Suite 21A, Tingkat 21, Menara Akademi Etiqa
Jalan Melaka 50100 Kuala Lumpur

Hotline : 018-280 8776 (whatsapp)

Aplikasi MyKlinik direkabentuk khas untuk menghubungkan klinik dengan pelanggan / pesakit, majikan pelanggan dan syarikat pembekal keperluan klinik.

Dibangunkan oleh Techworq Sdn Bhd sebuah syarikat di bidang ICT fokus kepada ‘Software House Development’.

Email

Ikuti sosial media kami

© 2021 TECHWORQ SDN BHD
Hak milik terpelihara.