Choose Language: English | Bahasa Melayu

Mengenai MyKlinik.net

MyKlinik adalah satu platform yang dibangunkan untuk memudahkan proses urusan rawatan perubatan di klinik. Sistem bersepadu melibatkan 3 komponen utama iaitu pengguna, klinik dan majikan pengguna itu sendiri.
MyKlinik boleh diakses melalui web dan aplikasi telefon pintar.

#

MyKlinik Kenapa kami berbeza dari yang lain?

  • MyKlinik Procurement

  • MyKlinik MarketPlace

  • MyKlinik MedicalFair


Pra-pendaftaran dan membuat janji temu
Pengguna dengan mudah boleh mendaftar sebelum pergi ke klinik. Pengguna dapat melihat nombor giliran menunggu di klinik kegemaran yang dipilih.

Laporan Perubatan Peribadi
Pengguna boleh menyemak kembali laporan perubatan peribadi seperti log lawatan, prosedur, perkhidmatan, ubat-ubatan, bil & surat cuti sakit (MC).

Majikan Terhubung
MyKlinik dapat membantu majikan menghubungkan pekerja-pekerja kepada kemudahan perubatan seperti Permintaan Lawatan Klinik, surat cuti sakit (MC) dan Had Bil Tahunan.

Komunikasi dua hala
Dengan MyKlinik, pengguna dapat berkomunikasi dengan klinik pilihan dan majikan mereka.

#

MyKlinik
Untuk Pengguna

Sukar untuk membuat carian klinik yang bersesuaian dengan keperluan rawatan anda?

Ingin tahu promosi dan tawaran terkini daripada klinik?

Sukar untuk berkomunikasi dengan klinik berkaitan masalah kesihatan anda?

Tidak pasti had cuti sakit (MC) dan had perubatan tahunan anda?

Ingin mendapatkan rekod sejarah perubatan anda?
 
 


Biar MyKlinik membantu anda.  
 

#

MyKlinik
Untuk Klinik

Bagaimana pengurusan pesakit di klinik anda?

Masih lagi mengunakan kaedah manual ataupun sudah menggunakan sistem?

Sejauh mana sistem operasi anda mampu memudahkan urusan pekerjaan di klinik anda?

Rekod pesakit dan kehadiran pekerja masih disimpan secara manual?

Perlu mempromosi produk dan perkhidmatan anda?


Lengkapkan klinik anda dengan Sistem Pengurusan MyKlinik yang lebih efektif.

#

MyKlinik
Untuk Majikan

Dibebani dengan rekod-rekod kesihatan pekerja?

Sukar untuk memantau had tahunan perbelanjaan klinik pekerja secara manual?

Mempunyai pekerja asing untuk pemeriksaan kesihatan tahunan?

Mempunyai beberapa klinik panel untuk diuruskan?
 
 
 
 
 


MyKlinik menyediakan Sistem Pengurusan Klinik Pekerja anda.

MyKlinik Ciri-Ciri

MyKlinik Untuk Pengguna


1. Klinik Carian / Klinik Direktori
Senarai lebih dari 10,000 klinik. Carian klinik berdekatan anda dan semak fasiliti dan perkhidmatan kesihatan yang anda perlukan.


2. Klinik Pilihan
Membolehkan pengguna menambah senarai klinik ke dalam klinik pilihan – Info on Demand, Daftar Masuk / Daftar Keluar , Live Queue, Doktor dan Jururawat bertugas.


3. Pra-daftar & Temujanji
Pengguna boleh membuat pra-daftar sebelum pergi ke klinik. Pengguna boleh melihat nombor giliran menunggu di klinik pilihan.


4. Rekod Kesihatan Peribadi
Pengguna boleh melihat rekod-rekod perubatan daripada klinik yang pernah dilawati.


5. Rekod Perubatan Keluarga (Akaun Pautan)
Pengguna juga dapat memantau rekod perubatan tanggungan mereka.


MyKlinik Untuk Klinik


1. Profil Klinik
Uruskan Profil Klinik anda seperti alamat, nombor hubungan, waktu operasi, doktor dan senarai kemudahan dan perkhidmatan yang tersedia untuk menjadi Klinik Kegemaran di kalangan pengguna aplikasi telefon pintar MyKlinik.


2. Berhubung Dengan Pesakit Secara Terus
Ianya seperti anda mempunyai aplikasi telefon pintar sendiri - komunikasi 2 hala, klinik boleh menghebahkan promosi dan kempen kepada pesakit.


3. Pengurusan Pra-daftar & Temujanji
Membolehkan klinik menguruskan hal pra-pendaftaran dan temujanji.


4. Pengurusan Operasi
Mengurus pesakit dari kaunter pendaftaran hingga ke kaunter ubat. Diintergrasi dengan fungsi resit dan surat cuti sakit (MC).


5. Pengurusan Tuntutan Majikan
Semak, hasilkan invois dan pantau status pembayaran untuk tuntutan daripada
Panel Majikan.


6. Pengurusan Tuntutan TPA-Insurance
Semak, hasilkan invois dan pantau status pembayaran untuk tuntutan daripada
TPA-Insurance.


7. Pengurusan Kedatangan/Gaji Pekerja Klinik


MyKlinik Untuk Majikan


1. Pengurusan Panel Klinik
Pengurusan panel klinik yang dilantik dan uruskan terma & polisi di sini.


2. Pengurusan Engagement Pekerja
Ianya seperti anda mempunyai aplikasi mudah alih sendiri - komunikasi 2 hala, majikan boleh menghebahkan pengumuman dan maklumat berkenaan isu kesihatan.


3. Pengurusan Kelulusan Lawatan Klinik
Modul ini membolehkan pengurusan memproses permintaan pekerja untuk pergi ke klinik panel dengan pemantauan yang sistematik.


4. Pengurusan MC dan Had Bil Tahunan Pekerja
Semua Had Kakitangan Tahunan & Cuti Sakit (MC) yang dikeluarkan oleh panel klinik dapat dilihat dalam satu modul.


5. Pengurusan Tuntutan
Semua butiran Tuntutan Panel Klinik dapat dilihat dalam satu modul.


MyKlinik How To Start

MyKlinik FOR USER

Step 1. Download the Apps - Google | AppleStore.
Step 2. Clik and choose Clinic Fav (Clinic Favorite).
Step 3. Request an activation code from your employer to use My Employer.
Step 4. Can view a Special promotions from Clinic Fav.
Step 5. Medical Check Up Hub.
Step 6. Medical Gadget Hub.
MyKlinik FOR CLINIC

Email:
Clinic Name:

Total Company Panel:
MyKlinik FOR EMPLOYER

Email:
Company Name:

Total Clinic Panel: